Werken aan 100% duurzame chocolade.

Chocolade: we zijn er dol op, maar vergeten vaak het verhaal achter het pakje dat in de winkel verkocht wordt. Terwijl de chocoladeconsumptie in Europa uitgedrukt in kg per persoon, proberen kleine families in o.a. West-Afrika de productie bij te benen. De maatschappij heeft nood aan transparantie en duidelijke communicatie van de sector.

De cacao-productie kijkt aan tegen een hoop uitdagingen: de kwetsbare natuur is erg ontvankelijk voor ziektes, daarnaast zijn slavernij en kinderarbeid geen uitzondering en dan zijn er de sociale en medische uitdagingen die eigen zijn aan het Afrikaanse platteland.
Ferrero, één van de grootste spelers op de Belgische markt, wil het goede voorbeeld geven en heeft zichzelf een ambitieus doel opgelegd. Het bedrijf wil tegen 2020 een onafhankelijke en geloofwaardige extreme controle garanderen voor de herkomst van al zijn cacao. Deze controle zal onder meer waarborgen dat mensenhandel, kinderarbeid en dwangarbeid niet langer mogelijk zijn op de plantages die hen cacao leveren.

Engagement
Het bedrijf werkt concreet samen met voornamelijk landbouwers uit Ivoorkust, Ghana, Nigeria en Ecuador. Daarbovenop zijn cacaoplantages doorgaans beperkt in oppervlakte en worden ze vaak bewerkt door kleine plantagehouders. Geen grootproductie met een ver geïndustrialiseerde keten dus, wat een nauwe opvolging noodzakelijk maakt.
Om er zeker van te zijn dat al deze landbouwers zich achter het zelfde doel scharen, werkt de chocoladefabrikant nauw samen met alle partners in de toeleveringsketen en houden ze hierbij een gedragscode.  Zo draagt men bij tot de afschaffing van kinderarbeid, alle vormen van slavenhandel en gedwongen verplichte tewerkstelling en arbeid in gevangenschap.

Koepelorganisaties
Als één bedrijf zich inzet voor een transparant en verantwoordelijk aankoopsbeleid, dan is dat goed nieuws. Als een hele sector dat doet, is dat natuurlijk nog beter. Organisaties als de World Cocoa Foundation en International Cocoa Initiative pleiten dan ook voor een collectieve aanpak van de uitdagingen op sectorniveau. Een nauwe samenwerking tussen de industriële partners en de producerende landen komt de vooruitgang ook alleen maar ten goede.
Naast deze wereldwijde initiatieven zorgen de lokale projecten ervoor dat de landbouwers onder meer een betere prijs toegekend krijgen voor hun cacaobonen. Ferrero werkt bijvoorbeeld in Ghana en Nigeria samen met Source Trust om de traceerbaarheid van de cacao te verzekeren en de werkomstandigheden te optimaliseren. Zo kunnen landbouwers bijvoorbeeld genieten van een opleiding, een input op kredieten en maatschappelijke projecten.
De uitdaging op het lijstje laten zich niet van vandaag op morgen oplossen. Het behoudt van het regenwoud en de strijd voor de mensenrechten vraagt tijd en energie, maar elke kleine stap vooruit brengt ons dichter bij het uiteindelijke doel: 100% duurzame chocolade.Niet alleen cacao verdient aandacht, selectie en opvolging, een eindproduct kan maar van goede kwaliteit zijn als ook de ingrediënten stuk voor stuk als volwaardig worden aanzien en zo worden behandeld.
Hazelnoten, die worden gebruikt bij Nutella komen voornamelijk uit Italië en Turkijë. Naast de hoge standaardwaarden die gelden voor de smaak van deze ingrediënten, zijn de discussies opgedreven over de ethische, sociale en milieuaspecten van de productie, om een duurzaam aankoopbeleid te bevorderen.
Palmolie, een tweede basisproduct dat zorgvuldig geselecteerd wordt, zorgt voor de smeuigheid en geeft de pasta haar typische textuur. Hoewel Indonesië veel palmolie produceert, wordt ervoor gekozen om de olie te kopen in Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea. Indonesië produceert veel palmolie en is één van de koplopers op het vlak van ontbossing; maar toch kiest Ferrero ervoor om de olie aan te kopen in Maleisië en PNG, omdat dit beter aansluit bij hun doel van duurzame productie en het tegengaan van ontbossing. Aan de hand van het systeem 'Segregated' wordt er gestreefd naar duurzame palmolie. Dit wil zeggen 100% duurzame gecertificeerde palmolie vanaf de plantage.
Melk, ook melk hoort thuis in dit rijtje. Het lijkt misschien een evident product, toch krijgen veel boeren geen juiste prijs. Er wordt samengewerkt met leveranciers dicht bij de productiesites, met lokale grondstoffen. Dankzij speciale overeenkomsten kunnen zij inspelen op de nodige hoeveelheden, zonder dat ze rekening moeten houden met speculatieve prijzen. Ook dat draagt bij aan duurzame producten.

Meer informatie op:
World Cocoa Foundation: wereldwijde organisatie van cacao- en chocoladeproducenten, die zich inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden van cacaoboeren en hun gemeenschappen.
www.worldcocoafoundation.org
Internationale Cocoa Initiative: organisatie die ijvert om de ergste vormen van kinderarbeid uit de wereld te helpen.
www.cocoainitiative.org
Source Trust: organisatie die de belangen van de lokale boeren behartigt in onder meer Ghana.
www.sourcetrust.org

Populaire posts