woensdag 14 november 2012

Een cruciale dimensie: passie!

Deze zomer las ik een leuk artikel over passie voor de job hebben en graag wou ik bij deze eens terug kijken hierop, want al te vaak moet ik uitleggen wat nu juist mijn drijfveer is voor mijn job.


Men voerde aan dat talent overschat werd en dat je, zoals het cliché het wil, 10.000 uren oefening nodig hebt om ergens echt goed in te worden. En dan is er nog de rol van aangeboren eigenschappen, waarbij men een cruciale dimensie vergat te vernoemen, namelijk de passie!
Wat is passie voor de job nu echt? En wat kan het voor jou betekenen? Met Peter Monsieurs, van het adviesbureau Pontis ben ik het helemaal eens van het belang van passie. Zonder passie kan er immers geen sprake zijn van talent. Zo werd er in het artikel een aantal cruciale begrippen door elkaar gegooid: aangeboren vermogen, zoals IQ, en een aan te scherpen eigenschap als talent, dat ontstaat uit het samengaan van passie en aanleg.
Vervolgens werd er gesteld dat lang werken de enige manier is om een talent tot bloei te brengen. En juist daar komt passie in het vizier. Er moet iets zijn dat je drijft om die inspanning te leveren, anders zou je er waarschijnlijk niet eens aan beginnen. Passie maakt dat je je activiteit ziet als meer dan puur hard werken. Alleen als je de passie hebt om iets te doen, vliegen de uren voorbij en heb je er geen probleem mee. Integendeel, je beleeft er nog plezier aan ook.
Maar wat is passie nu eigenlijk? Passie is een 'drive', ze is gebaseerd op iemends persoonlijke drijfveren. Wat jou drijft, hangt af van intrinsieke psychologische kenmerken die meestal vastliggen aan het eind van je tienerjaren, zoals blijkt uit het werk van grondleggers in de psychologie zoals Jung en in het bijzonder Murray. Op volwassen leeftijd blijven je drijfveren en de sterkte ervan bovendien erg stabiel.

Maar leeft passie ook vandaag door als academisch begrip?
Cédric Velghe, onderzoeker aan de VIGOR-onderzoeksgroep van de Universiteit Gent: "De wetenschap doet al decennia lang onderzoek naar motivatie op het werk. Daarbij maken we een belangrijk onderscheid tussen werken omdat je het graag doet, omdat het je boeit en werken omdat het 'moet', voor een inkomen, om te voldoen aan verwachtingen van anderen, omdat je carrière en status ambieert." De eerste vorm leunt het sterkst aan bij passie.
Het eerste echt noemenswaardige onderzoek naar passie op het werk verscheen pas 10 jaar geleden en was van de Canadese onderzoeker Robert Vallerand. Passie ziet hij niet louter als iets wat we graag doen, ons boeit en waar we veel tijd aan besteden, maar als een deel van wie we zijn, waar we voor staan. Iets waar we vrij voor hebben gekozen en dat we waardevol vinden. Passie kan je dus niet opleggen.
Kun je meten hoe gepassioneerd iemand is? Volgens CédricVelghe, kun je via doorgedreven onderzoek met wetenschappelijke surveys inzicht krijgen in iemands drijfveren. Peter Monsieurs ontwerpt in zijn recent voltooide boek Ontdekkingsreis naar je talenten, een diagram dat een indicatie kan geven van waar je passies zich situeren, in welke richting jouw passies liggen.


Passie betekent ook een drive hebben, energie.
Iemand met passie zal graag en hard werken, net omdat hij vanuit die passie geen moeite heeft met de inspanning die het vergt.
Passie kun je zien als een stroom van energie, met een welbepaalde richting. Maar opgepast! Stel dat je erg gepassioneerd individueel werkt, maar de bedrijfscultuur is gericht op teamwerk. Die aanpassing kost je energie, want je moet als het ware tegen je passie in roeien om de doelstellingen te halen die je werk stelt. Dan eist werken een mentale tol, die ook maakt dat je vrije tijd dient om mentaal te bekomen van het werk en je batterijen op te laden. Dan kan resulteren in een burnout.

Gezonde en ongezonde vorm van passie.
Gepasssioneerd bezig zijn met je job kan omslaan in een obsessie. We doen ons werk niet langer omdat we het graag doen, maar voelen op één of andere manier een druk om te werken. We willen bijvoorbeeld onszelf niet teleurstellen. Als passie omslaat in obsessie, zien we dat mensen stress ervaren, zich moeilijk kunnen concentreren, hun werk moeilijk loslaten en dat andere aspecten van hun leven in de verdringing raken, met alle negatieve gevolgen vandien.

Kun je volstaan met passie om je job goed uit te voeren?
De rol van je eigen vermogens is een niet te onderschatten factor, volgens Monsieurs. "Je kunt even gepassioneerd zijn en in dezelfde mate een aanleg hebben voor een vak, maar je persoonlijke vermogens maken het verschil. Bvb.: Een wielrenner die even getalenteerd en gepassioneerd is als ik, kan nog verliezen omdat ik toevallig gespierdere benen heb. Intelligentie is ook zo'n vermogen. Passie zet de rol van die vermogens niet buitenspel. Maar passie kan je wel aanzetten om je best te doen. Zo maak je wellicht het verschil."
Velghe: "Passie alleen volstaat niet om je job goed te doen. We kunnen niet om vaardigheden, kennis en talent heen. Maar als je je job niet graag doet, zal je nooit je volledige potentieel ontplooien."


zondag 11 november 2012

The History of Cakes

Cakes have a long and delicious history.
The word "cake" is derived from the Morse word "kaka" which means "to cook". This term was first used to describe small, flat breads cooked on both sides, more like panecakes.
Cake later became fairly indistinct rom breads, biscuits and buns, but the term was also used to refer to small or expensive breads for special occasions. During the 18th and 19th centuries, cakes again became more distinct as yeast was replaced with baking powder and beaten eggs as raisin agents for cakes that resembled light sponges.
Most ancients cultures made some form of cake, although these would have more closely resembled a biscuit, a fried or sweet bread, or a cheesecake. For instance, small baked items similar to oat cakes have been found by archaeologists in Neolithic villages.
According to food historians, the ancient Egyptians were the world's first accomplished bakers, serving breads sweetened with honey at feasts to invoke Hathor, the goddess of love, beauty, motherhood and joy. These treats often contained a plentiful mixture of dried fruits and nuts.
The Greeks ate "plakous" (meaning "flat breads") which were combinations of nuts and honey. It is thought from the writings of Cato that the Romans developed two types of cakes ofthen used as offerings to the Gods. A "libum" was a honey and cheese bread, similar to a biscuit, that was scented with bay leaves, while "placenta" was a pie-like pastry made with honey and ricotta, also with bay leaves.
The Romans are believed to have developed the first fruit cakes which were then brought to Britain. In his writings, 14th century writer Geoffrey Chaucer describes immense special occasions cakes containing butter, cream, eggs, spices, currants and honey.

Thanks to the goddess of love, beauty, motherhood and joy, Hator I love making and eating cakes!!


woensdag 7 november 2012

Fine Criolla Cacao...

Fine Criolla Cacao was Venezuela's main export product from the 17th century, famed amongst connoisseurs worldwide as the best. By 1810, the country supplied half the world's Cacao demand, Nowadays this, the finest of flavor cacao beans, is grown exclusively in some areas of Latin America and the Caribbean, including Choroni and Chuao, The first plantations were established in colonial times by missionaries who created a system of production so efficient that it survives to this day.
Cultivations of the famed Theobroma (Quetzalcoatl) cacao were grown around a casona that oversaw the drying patio, and the cacao trees were planted under the shadow of larger species, effectively creating a dense forest landscape. Hacienda Monte Rosa prides itself in using traditional methods.
Following a year round manual harvest, the cocoa beans are fermented in wooden vats covered with banana leaves. Once fermentation is completed, the beans are slowly sun dried.
A week later; they are packed, ready for export. The superior quality fine cacao obtained endears the product to producers of fine chocolate the world over.
from the colonial town of Chuao and Choroni.

The importance of importation of cacao beans became so important for the Spanish economy that they tried to protect their monopoly by prohibiting exportation of cacao to any country other than their own, but the Dutch Sailors and Caribbean trade smuggled the product by buying clandestinely from Higuerote and Choroni in Venezuela.

This business finally became so important that Holland ended up being the general deposit of cacao. At the end of the 17th century, Spain didn't receive a single grain of this golden trade from Venezuela, which exported about 5.0 million tons between 1706 and 1722 not one boat transported cacao to the Spanish Mainland the "owners" of America now needed the Dutch to get their chocolate, a commodity that had become indispensable to them and by then the rest of Europe.

Banner

zaterdag 3 november 2012

Chocolade pro's: Heilzame effecten. deel 3 (herhaling, op aanvraag)

To me chocolate is my obsession.: Chocolade pro's: Heilzame effecten. deel 3: Heilzame effecten Aan het gematigde gebruik van chocolade kunnen een aantal gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven worden. Maa...

Chocolade pro's en contra's. deel 2 (herhaling, op aanvraag)

To me chocolate is my obsession.: Chocolade pro's en contra's. deel 2: Cultivated Variety in Vanua Levu, Fiji. Welke chocolade is echt gezondheidsbevorderend?  Er is tegenwoordig een zeer grote een zeer grote v...

Chocolade pro's en contra's. deel 1 (herhaling op aanvraag)

To me chocolate is my obsession.: Chocolade pro's en contra's. deel 1: Wat is chocolade precies? (in het kort) Het begon allemaal bij de vrucht van de cacaoboom (Theobroma cacao) die ongeveer 20 tot 40 reuklo...