Onze bomen vallen als bosjes.

De strijd tegen ontbossing.
De ontbossing van tropische wouden neemt wereldwijd (mondjesmaat af). Toch verdwijnt er jaarlijks nog vier keer de grootte van België aan bosoppervlakte. Ook herbebossingsprogramma's staan nog niet overal op punt. Opdat je tussen de bomen het bos nog zou zien, brengen we de globale boskapstatus anno 3013 in kaart.


BRAZILIË
Het Amazonewoud bestaat uit 60% van Brazilië en strekt zich uit over verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Het breekt talloze records op het vlak van biodiversiteit, met 2,5 miljoen verschillende insecten, 40.000 plantensoorten en 378 verschillende reptielen. De voornaamste oorzaken van de ontbossing? De omvorming tot sojavelden, de intensieve landbouw, niet-duurzame bosontginning en de stedelijke en industriële ontwikkeling.
ONTBOSSING: 2.2 miljoen ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 62%

REPUBLIEK CONGO
Het Congobekken is de op één na grootste groene long van de planeet. Enkel het Amazonewoud doet beter. Een van de oorzaken van de ontbossing is het kappen van bomen voor de productie van houtskool om mee koken. Sinds 2007 leidt het WWF in Congo het project EcoMakala. Het streefdoel: de bevolking duurzame houtskool bezorgen. In 2011 startte het land ook met een nationaal programma om in tien jaar tijd 1 miljoen hectare te herbebossen.
ONTBOSSING: 300.000 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 68%


ZWEDEN
In Zweden is de beboste oppervlakte de laatste jaren stabiel gebleven. Maar dat betekent niet dat er geen vuiltje aan de lucht is... Eén op de tien dieren die in het bos leven, staat er jammer genoeg op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Dit is vooral te wijten aan een bosbeheer dat nog te weinig oog heeft voor de biodiversiteit. Toch is Zweden ook een voorbeeldland, 41% van de beboste oppervlakte heeft een FSC-label van de Forest Stewardship Council.
ONTBOSSING / HERBEBOSSING: 0 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 69%


CHINA
China is een van de zeldzame landen die de oppervlakte van hun wouden zagen toenemen dankzij herbebossingsprogramma's. Het gaat echter vaak om monocultuurplantages: intensieve aanplantingen die kunnen bijdragen tot de bescherming van de natuur en de economische groei, op voorwaarde dat ze goed worden beheerd. Wat spijtig genoeg dikwijls niet het geval is.
HERBEBOSSING: 2,7 miljoen ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 22%

INDONESIË
De tropische Indonesische bossen beslaan maar liefs 98 miljoen hectare, hoofdzakelijk in Nieuw-Guinea. De illegale houtkap, niet duurzame exploitatie en de aanleg van palm-olieplantages zijn de belangrijkste oorzaken van de ontbossing. Het aantal orang-oetans is hierdoor sterk achteruit gegaan: op de eilanden Borneo en Sumatra leven er nog maar 60.000.
ONTBOSSING: 685.000 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 52%


Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met WWF België. www.wwf.be

Populaire posts