Duurzaam ondernemen. Working in cocoa farming.

Mondelez International helping women working in cocoa farming

Een artikel uit De Standaard bijlage: Green lifestyle maart 2015.
Joris Hendrickx

Duurzaamheid start met bloeiende en versterkte cacao producerende gemeenschappen.

Zonder cacao geen chocolade. En zonder een volgende generatie van cacaoboeren geen cacao! De vraag naar chocolade groeit bovendien wereldwijd. Mondelez International, 's werelds grootste chocoladebedrijf en producent van onder andere Côte d'Or, zet daarom met het programma 'Cocoa Life' in op het veranderen van de cacaoproductie door een impact te creëren bij de cacaoboeren. Zo wil het bedrijf de leiding nemen in het veiligstellen van de cacaoproductie en -aanlevering voor de komende generaties.

'Cocoa Life' werd gelanceerd in 2012 en steunt op de visie dat versterkte cacao producerende gemeenschappen de essentiële basis vormen voor een duurzame cacaoteelt. In het kader van dit programma zal Modelez International tegen 2022 maar liefst 400 miljoen dollar investeren om 200.000 cacaoboeren te ondersteunen en een miljoen gemeenschapsleden te bereiken in de zes cacao-producerende regio's: Ivoorkust, Ghana, Indonesië, India, de Dominicaanse Republiek en Brazilië.


Cacaoboeren staan centraal
Enerzijds moeten cacao-producerende gemeenschappen worden opgeleid, zodat ze efficiënter kunnen telen, verwerken en handel drijven. Anderzijds dient er ook geluisterd te worden naar hun noden en uitdagingen. Enkel op deze manier kan een chocoladebedrijf zoals Mondelez samen met de gemeenschap en andere lokale partners allesomvattende actieplannen opstellen die een werkelijke meerwaarde betekenen voor de boeren en hun gemeenschap. Bovendien worden vrouwen eveneens betrokken bij elke fase van het programma, dat zo is opgesteld dat het ook aan hun noden beantwoordt. Zo worden andere specifieke vrouwengroepen opgezet in de cacaogemeenschappen om te verzekeren dat ook zij aan de trainingen kunnen deelnemen.


Partnerships zijn essentieel
Partnerships met lokale overheden, NGO's, aanleveringspartners, Cacaoboeren en hun gemeenschappen vormen de sleutel tot een duurzame verandering waarbij het delen van best practices, duurzaamheid, synergiën en schaalvoordelen centraal staan. Bovendien helpen deze partnerships om het beoogde resultaat van een programma zoals 'Cocoa Life' te vergroten en te versnellen.
Mondelez werkt daarom samen met o.a. CARE International, World Vision, Voluntary Services Overseas (VSO), die allen een ruime ervaring hebben met het versterken van cacao producerende gemeenschappen. Bovendien werkt 'Cocoa Life' samen met o.a. cacaoleveranciers opdat deelnemende boeren de mogelijkheid krijgen om met Mondelez International handel te drijven.

Duurzaamheid door de hele leveringsketen heen
Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele aanleveringsproces heen, van teelt tot eindproduct. Alle schakels dienen op elkaar te zijn afgestemd om verantwoord te kunnen ondernemen. M.I. is uniek in haar investering in cacao boeren en hun gemeenschappen, om zo een directe impact te creëren op hun welvaart, 'Cocoa Life' zal in dat kader een steeds centralere plaats innemen in de aanlevering van cacao aan Mondelez.


Vijf focuspunten
De geïntegreerde aanpak van 'Cocoa Life' focust zich op vijf concrete punten, om zo tot optimale resultaten te leiden. Ten eerste worden cacaoboren geholpen om hun opbrengsten te verhogen. Ten tweede worden de cacao producerende gemeenschappen geholpen om een optimale samenleving te creëren waarin zij en hun nakomelingen willen leven. Verder krijgt men bijkomende opleidingen die kunnen leiden tot extra inkomen en minder armoede. Verder wordt alles in het werk gesteld om het beroep van cacaoboer ook voor jongeren aantrekkelijk te maken. To slot moet de cacaoteelt steeds respect hebben voor het omliggende landschap, ecosystemen en vruchtbare landbouwgrond. Door het hele programma heen gelden bovendien gelijke vrouwenrechten en het bannen van kinderarbeid als onvoorwaardelijke eisen.


Resultaten
Tegen eind 2014 werkte 'Cocoa Life' alvast samen met 38.000 cacaoboeren in 500 gemeenschappen in Ghana, Ivoorkust en Indonesië. Op deze plaatsen werden reeds programma's opgezet om o.a. boeren meer te leren over goede landbouwpraktijken, specifieke opleidingen te geven aan vrouwen, financiële bijlessen te geven, kinderarbeid tegen te gaan en de gemeenschap te versterken.

Populaire posts