"Duurzame Cacao moet de norm worden."

Vraag: Hoe draagt het UTZ Certified programma bij tot duurzame cacaoteelt?
Antwoord: Het keurmerk prbeert het gebruik van duurzame cacao te stimuleren door niet de consument, maar in de eerste plaats de industrie aan te spreken.
Het oogsten van de cacaovruchten gebeurt steeds manueel.
UZT is geen afkorting, maar Mayataal voor 'goed'. Het UTZ Certfied programma en keurmerk startte immers in Guatemala als een alternatief naast Max Havelaar. Het heette toen 'Utz Kapeh' of goede koffie, wat later werd veranderd in UTZ Certified. Koffie dus, maar ondertussen werd het certificeringsprogramma uitgebreid naar andere producten. "We introduceerden ook een gedragscode voor thee, en in 2007 startten we met een UTZ-cacaoprogramma", zegt Monique van Wijnbergen, Manager Marketing & Communications van UTZ Certfied. Daarmee willen we in de eerste plaats voor verandering zorgen binnen de industrie."
Anders dan Fairtrade
Die focus op de markt is meteen ook het grote verschil met het Fairtradelabel, ondertussen welbekend bij de meeste consumenten. "We geloven in een verandering die uitgaat van de industrie zelf", legt van Wijnbergen uit. "Door grote merken te stimuleren om duurzame cacao te gebruiken, kan je het probleem aanpakken op grote schaal. Je bereikt zo een groep consumenten die niet per se nadenkt over hoe hun chocoladereep geproduceerd werd, maar die gewoon willen blijven kopen wat ze willen. Bovendien bemoeien we ons niet met de prijs die de producenten en afnemers onderling afspreken.
Maar we geven cacaoboeren wel de nodige ondersteuning om op een efficiëntere en milieuvriendelijke manier cacao te telen. Daarnaast krijgt een UTZ gecertificeerde boer een premie bovenop de handelsprijs."
Vier pijlers
Het UTZ-programma is in feite een gedragscode waar zowel producenten als afnemers zich aan moeten houden. Het voorziet kandbouwers bovendien van de nodige ondersteuning om hun productiemethoden te verbeteren. "die gedragscode kan je terug brengen tot vier elementen", verklaart van Wijnbergen. "Good agricultural practices, efficiënte methoden om aan landbouw te doen, is één van. Een tweede zorg is het sociale aspect, namelijk de leef- en werkomstandigheden van de cacaoboeren. Er wordt ook gewaakt over de zorg voor de volgende generatie: kunnen kinderen opgroeien in gezonde omstandigheden en krijgen ze de kans om naar school te gaan. Een laatste pijler is het milieuaspect: cacaoteelt met respect voor de natuur. Zo willen we er voor zorgen dat de cacaoboeren en hun families hun ambities kunnen waarmaken, en dat met respect voor het milieu."

Uitdagingen voor de cacaoteelt
De grootste uitdaging van UTZ Certified is de grote hoeveelheid kleine cacaoboeren. "Bijna alle cacao wordt geteeld door small holders. Het kost dus tijd om al deze mensen te bereiken en hen de nodige training te geven. We willen hen ondermeer inzicht geven in de gangbare prijzen, en hen duidelijk maken hoe ze hun eigen productie kunnen optimaliseren door nieuwe methoden toe te passen. Daarnaast kampt men in de landen waar cacao geteelt wordt nog al te vaak met sociale problemen zoals kinderarbeid, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en uitbuiting van seizoensarbeiders. Ook daar proberen we iets aan te doen met dit keurmerk. Zowel cacaotelers als afnemers worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke auditoren Die gaan na of ze voldoen aan de gedragscode en geven advies over mogelijjke verbeteringen."
In het belang van de markt
Niet alleen de cacaotelers hebben er trouwens voordeel bij om op een duurzame manier aan landbouw te dien, ook de chocoladeproducenten zien er de urgentie van in. "Goede, duurzame landbouw zorgt voor een betere oogst: er kan meer cacao geteeld worden van hogere kwaliteit. Het lost dus ook het aanvoerprobleem van de industrie op. Steeds meer grote chocoladeproducenten kopen daarom cacao aan die UTZ certified is en dat  kunnen we alleen maar toejuichen".

vind meer informatie op:
www.worldcocoafoundation.org
www.cocoainitiative.org
www.sourcetrust.org
http://www.originalbeans.com/
https://www.facebook.com/OriginChocolate

Populaire posts