vrijdag 28 maart 2014

European Campaign for Fair Chocolate

Call on Companies to act, because conditions on cocoa farms are inhumane!


While the market of chocolate products is booming, many cocoa farmers and workers in the Global South still live in absolute poverty, because they have a too low income from cocoa production. Many of them are working under poor conditions, and there is evidence of many children being exploited as cheap labour. Further, destroyed farmland is a result of unsustainable farming practices and monocultures.

Express your disagreement with current conditions in cocoa cultivation and purchasing practices of chocolate companies – make a statement against the exploitation of cocoa farmers! Prompt chocolate companies to take responsible steps for improving the living and working conditions of cocoa farmers and workers and enhance sustainable and diverse agricultural practices.

Ivorian cocoa: family farming v. agro-industry?

Als gevolg van een productie tekort op de wereldmarkt, zijn chocolade fabrikanten bezorgd over leveringen en de lancering van projecten en programma's die gericht zijn op het stimuleren van cacao opbrengsten. Er is een onderliggende, structurele daling van de mondiale prijzen van de afgelopen 35 jaar, die Ivoorkust niet heeft gespaard.
zaterdag 1 maart 2014

The Man Behind Your ChocolateWe need your vote! The Rainforest Alliance video, "The Man Behind Your Chocolate," is a finalist in the DoGooder Nonprofit Video Awards.

We're not just excited about the accolade. The prize is pretty fantastic, too:


  • a $3,000 donation to support our work 
  • a feature on YouTube's spotlight channel 
  • free registration for next year's Nonprofit Technology Conference.
Help us take home the gold by voting for The Man Behind Your Chocolate and sharing the video with your friends and family. No need to stop at one vote, either. You can vote once per day through March 10th.

Thanks a million!
The Rainforest Alliance 


Share with your friends

Straffe chocolade

Om  een eerlijke keten te blijven garanderen, moet de organisatie Oxfam-Wereldwinkels continu haar inspanningen in de cacaoketen tegen het licht houden. En verbeteren waar mogelijk is. Het partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels besliste daarom recent te investeren in een kleine maar cacaocoöperatie in Ivoorkust.

In januari 2013 kwam het partnerfonds in contact met de Ivoriaanse cacaocoöperative Coopasa in de regio van Agboville niet ver van Abidjan. De leden, verspreid over 10 dorpen, verbouwen cacao en koffie, maar ook andere gewassen die ze op de lokale markt kunnen verhandelen. De coöperatie heeft momenteel niet de middelen om te investeren in het behalen van certificering. De ambitie en sterke leiding van de coöperatie overtuigden de dienst Beleid en Ontwikkeling en vervolgens het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels om in 2014 de groep op de meest kritieke punten te ondersteunen.

Naar de markt
Op uitdrukkelijke vraag van Coopasa maakt het fonds een bescheiden bedrag vrij om de teelt van gewassen voor de lokale markt te ondersteunen. Het zijn de vrouwen die zich van deze gewassen aantrekken. De producten voor de lokale markt bieden een (half)wekelijks en dus regelmatig inkomen voor de huishoudens. De grootste hap van het project gaat echter naar de versterking van de organisatie binnen de cacaoketen. De leden zullen training krijgen in de kwaliteitszorg van de bonen en in de prijsbepaling op de lokale en internationale markt. Ook zal Coopasa de nodige ondersteuning krijgen om de fairtradecertificering te behalen. Daardoor kunnen ze een financiële meerwaarde realiseren.

Van chocola worden vrouwen niet gelukkig
Begin 2013 kaartte Oxfam de benadeelde positie aan van vrouwen en kinderen in de cacaoproductie. In dit project schenkt Oxfam-Wereldwinkels uitgebreid aandacht aan de positie van de vrouwen en de versterking van de groep op zich. Coopasa heeft een sterke voorzitster in Olga Rosine Adou. Zij legde ons uit hoezeer de positie van cacaoboerinnen genegeerd wordt in de ondersteuning van de cacaoproductie. Hoewel vrouwen een groot deel van de taken op zich nemen tijdens de cacao-oogst, zijn het in hoofdzaak mannen die op infosessies van de overheid worden uitgenodigd. Het verkopen van de cacao gebeurt dus voornamelijk door de mannen, waardoor zij in grote mate bepalen hoe het geld wordt besteed. Rosine is ervan overtuigd dat, door vrouwen meer te betrekken in bepalende taken van de cacaoteelt, zij mee kunnen beslissen over het budget. En zo kunnen zij mee hun stempel drukken op de noden van de gemeenschap, zoals investering in scholing voor kinderen of in gezondheidszorg.
Verder bekijkt Oxfam-Wereldwinkels hoe we kinderen opnieuw kansen kunnen geven om school te lopen en niet blootgesteld te worden aan de ergste vormen van kinderarbeid. Bij twee andere cacao-coöperaties in Ivoorkust startte Oxfam al met de registratie van de kinderen, als noodzakelijke voorwaarde om naar school te kunnen. Een analyse bij Coopasa zal uitwijzen wat prioritair bij deze gemeenschap nodig is.

met dank aan Oxfam Wereldwinkels: http://www.oxfamwereldwinkels.be/homepage
tekst Marieke Poissonnier