zondag 29 november 2015

A brief history of our obsession with tea, coffee, and chocolate | History Extra


A brief history of our obsession with tea, coffee, and chocolate | History ExtraMelanie King is a freelance writer of historical non-fiction. Her book Tea, Coffee & Chocolate: How We Fell in Love with Caffeine (Bodleian Publishing) is out now. To find out more, click here.

vrijdag 20 november 2015

Single Plantation Akesson's

We hadden het er al verschillende keren over maar na enkele nieuwe creaties van Bertil Åkesson mag ik alvast toch weer fier zijn deze te verkopen in Kortrijk.

Bertil Åkesson  is de zoon van een Zweedse diplomaat die zich in de jaren '70 vestigde in de Sambirano Vallei in het noorden van Madagaskar. Naast de productie van biologische cacao van wereld-klasse zijn er verschillende soorten peper en vanille. Vandaag produceert Åkesson cacao ook in Brazilië (Bahia) en Indonesië (Bali). Niet alle geproduceerde cacao wordt gebruikt door Åkesson zelf, maar verkocht aan andere fabrikanten van kwaliteit chocolade. Onder andere het Schotse Chocolate Tree en Zweedse Metiisto die de bonen Åkesson gebruiken in hun productie. Deze chocoladerepen in het assortiment behoren tot de meest bekroonde in de wereld, evenals de Åkesson's werden op Great Taste Awards 2015 bij de absolute top bekroond. De cacao gebruikt in Åkessons chocolade wordt geproduceerd in regie, zo gebeurt de productie van chocolade door een partner fabrikant - François Pralus in Roanne, Frankrijk.The first single estate white chocolate, with 43% organic cocoa butter made from the beans of our Bejofo Estate, 38% organic milk and only 19% organic sugar…


http://www.akessons-organic.com/


zondag 1 november 2015

Biodiversiteit-keurmerken.

Enige tijd geleden las ik een artikel in het KTC Magazine over het onderwerp biologische verscheidenheid of biodiversiteit. Hieruit haal ik enkele punten die wel interessant blijken.
Mens en milieu hebben het zwaar te verduren onder de productie van koffie, thee en cacao. Tegenover ons genot staan ontbossing, vervuiling en ziekte van boeren en plukkers.

Gelukkig zijn we ons dit meer en meer bewust. Keurmerken zetten zich in voor een beter proces van plantage tot kop en reep. Echter, er zijn veel keurmerken en de focus verschilt. Wat vertelt een keurmerkstempel ons nu echt? Wat onderscheidt ze onderling van elkaar?

KTC vs. biodiversiteit
Op aarde hebben we 11,8 miljoen hectare koffieplantages, 80% daarvan in het regenwoud of voormalig regenwoud. Koffieplantages zijn te vinden in dertien van de zeventien tropische 'hotspots' van de aarde, de gebieden met de hoogste biodiversiteit. Traditionele koffielandbouw heeft relatief weinig impact op het milieu. Echter, grootschalige productiemethoden vormen een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit.

Ook cacao groeit in bosrijke gebieden en speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de status van tropische bossen en het behoud van biodiversiteit. Er gaat per jaar zo'n acht miljoen hectare bos verloren als gevolg van de productie van cacao. In Ghana bijvoorbeeld verdwijnt jaarlijks 1.3 procent van de bossen als gevolg van niet-duurzame geteelde cacao.

Op theeplantages worden relatief veel meststoffen gebruikt. Dit is nodig door de lange levensduur van theestruiken en bodemerosie. Die zorgen voor een afname van de bodemkwaliteit. De meststoffen hebben een negatieve invloed op de lokale waterwegen en (bodem)biodiversiteit.

40 miljoen levensvormen
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen binnen een bepaald gebied en deze is groot op onze planeet. Er zijn zo'n 4 miljoen levensvormen beschreven en biologen schatten het totaal op 40 miljoen. Biodiversiteit is een belangrijke indicator voor de veerkracht van een ecosysteem. Om de gezondheid te meten vergelijk je de biodiversiteit met die van een periode eerder of een vergelijkbaar gebied. Het effect van koffie-, thee- en cacaoplantages is duidelijk. Het doet de verscheidenheid aan organismen geen goed.

Conserveren, beschermen, herstellen.
Bij het bepalen van onderstaande percentages keek het IISD (International Institute for Sustainable Development) naar uitdrukkelijke vermelding van de bodemkwaliteit, de stabiliteit van het ecosysteem en zijn levensvatbaarheid op lange termijn. Keurmerken kunnen een managementplan rond deze thema's eisen. De term bodemkwaliteit geeft onder andere aan hoe goed de bodem nog bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit. Keurmerken kunnen expliciete criteria opnemen voor de bescherming van deze functie van de bodem.
Om de biodiversiteit te beschermen kunnen boeren bij de aanleg van een plantage groenstroken behouden. Deze kunnen ook worden aangelegd in bestaande plantages. Herbebossing is ook een methode om het ecosysteem te ondersteunen.
Daarnaast is het belangrijk dat bepaalde gebieden worden bestempeld als 'onaantastbaar'. Reservaten zorgen dat er niet eindeloos kan worden gekapt om plantages aan te leggen. De natuurlijke habitat van wilde planten en dieren wordt zo beschermd.
  RAINFOREST ALLIANCE  58%

EKO 42%

FAIRTRADE  8%

EUROPEES BIOLOGISCH KEURMERK  42%

UTZ  0%

Het % geeft aan in welke mate biodiversiteit een rol speelt bij het keurmerk. De cijfers zijn gebaseerd op openbare wereldstandaarden en niet op eventueel afwijkende lokale initiatieven. Het IISD ging bij de beoordeling uit van het kader van de Convention om Biological Diversity. 2010 was International Year of Biodiversity. De VN riepen 2011-2020 uit tot UN-Decade of Biodiversity.

Tekst Charlotte Leemans
bron: Sustainability Review, International Institute for Sustainable Development & www.unesco.com

om nog meer over biodiversiteit te weten volg de link http://www.mo.be/artikel/hoe-redden-we-de-biodiversiteit