woensdag 25 december 2013

Christmas buche with Daintree 70%

From the amazing talents and imagination of Geert Vercruysse, a Christmas buche with Daintree 70% chocolate. Cacao-cassonade biscuit, a cremeux of roasted hazelnuts and a chocolate mousse of Daintree 70%. Mouth watering yet?

From Belgium with love. Christmas buche with Daintree 70% chocolate. Cacao-cassonade biscuit, a cremeux of roasted hazelnuts and a chocolate mousse of Daintree 70%. The prophecy "be of good cheer' is thus fulfilled!
woensdag 30 oktober 2013

Support this vital work


When you buy chocolate treats stamped with the Rainforest Alliance Certified™ seal, you’re supporting hundreds of thousands of farmers who, like Adrien, work hard to conserve wildlife habitat, protect streams and waterways, and secure a better future for their families and communities. Find out why it’s critical to look for the green frog seal—and commit to choosing products that are good for people, wildlife and the global environment.

 
Hundreds of thousands of cocoa farmers are
safeguarding the health of 1.86 million acres (more than 750,000 ha) of land through our training and certification.
 
http://www.rainforest-alliance.org/work/agriculture/cocoa?utm_source=canopyoctober2013&utm_medium=email&s_src=canopy&s_subsrc=canopyoctober2013

maandag 21 oktober 2013

Origins Of Cocoa And Its Spread Around The World

The genus Theobroma originated millions of years ago in South America, to the east of the Andes. Theobroma has been divided into twenty-two species of which T. cacao is the most widely known. It was the Maya who provided tangible evidence of cacao as a domesticated crop. Archaeological evidence in Costa Rica indicates that cacao was drunk by Maya traders as early as 400 BC. The Aztec culture, dominant in Mesoamerica from the fourteenth century to the Conquest, placed much emphasis on the sanctity of cacao.


The first outsider to drink chocolate was Christopher Columbus, who reached Nicaragua in 1502 searching for a sea route to the spices of the East. But it was Hernan Cortés, leader of an expedition in 1519 to the Aztec empire, who returned to Spain in 1528 bearing the Aztec recipe for xocoatl (chocolate drink) with him. The drink was initially received unenthusiastically and it was not until sugar was added that it became a popular drink in the Spanish courts.

Caribbean and South America
There were attempts to satisfy Spanish domestic demand by planting cacao in Spanish territories like the Dominican Republic, Trinidad and Haiti but these initially came to nothing. More successful were the Spanish Capuchin friars, who grew criollo cacao in Ecuador in about 1635. The rush by European mercantile nations to claim land to cultivate cacao began in earnest in the late seventeenth century. France introduced cacao to Martinique and St Lucia (1660), the Dominican Republic (1665), Brazil (1677), the Guianas (1684) and Grenada (1714); England had cacao growing in Jamaica by 1670; and, prior to this, the Dutch had taken over plantations in Curaçao when they seized the island in 1620.

Africa
The explosion in demand brought about by chocolate's affordability required yet more cacao to be cultivated. Amelonado cacao from Brazil was planted in Principe in 1822, Sao Tomé in 1830 and Fernando Po in 1854, then in Nigeria in 1874 and Ghana in 1879. There was already a small plantation in Bonny, eastern Nigeria established by Chief Iboningi in 1847, as well as other plantations run by the Coker family and established by the Christian missions. The seeds planted in Ghana were brought from Fernando Po by Tetteh Quarshie or his apprentice Adjah, after previous attempts by the Dutch (1815) and the Swiss (1843) to introduce cocoa in Ghana had failed. In Cameroon, cocoa was introduced during the colonial period of 1925 to 1939.

dinsdag 8 oktober 2013

Because cacao trees are so delicate, farmers lose, on average, 30 percent of their crop each year.


Your chocolate has a history.

The treat that now lies quietly in its wrapper carries a story of exotic places, long journeys and small families that raise delicate tropical fruit trees.

As you peel back the wrapper, you’re uncovering the cacao tree’s seed—and joining people the world over who have turned to this mysterious food for ritual, medicine and sheer pleasure for the past 4,000 years.

How do the beans in chocolate farmers' hands become decadent sweets in yours? Let’s explore how chocolate is made...the story of chocolate.

Find out this and much more on: http://thestoryofchocolate.com/donderdag 12 september 2013

Onze bomen vallen als bosjes.

De strijd tegen ontbossing.
De ontbossing van tropische wouden neemt wereldwijd (mondjesmaat af). Toch verdwijnt er jaarlijks nog vier keer de grootte van België aan bosoppervlakte. Ook herbebossingsprogramma's staan nog niet overal op punt. Opdat je tussen de bomen het bos nog zou zien, brengen we de globale boskapstatus anno 3013 in kaart.


BRAZILIË
Het Amazonewoud bestaat uit 60% van Brazilië en strekt zich uit over verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Het breekt talloze records op het vlak van biodiversiteit, met 2,5 miljoen verschillende insecten, 40.000 plantensoorten en 378 verschillende reptielen. De voornaamste oorzaken van de ontbossing? De omvorming tot sojavelden, de intensieve landbouw, niet-duurzame bosontginning en de stedelijke en industriële ontwikkeling.
ONTBOSSING: 2.2 miljoen ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 62%

REPUBLIEK CONGO
Het Congobekken is de op één na grootste groene long van de planeet. Enkel het Amazonewoud doet beter. Een van de oorzaken van de ontbossing is het kappen van bomen voor de productie van houtskool om mee koken. Sinds 2007 leidt het WWF in Congo het project EcoMakala. Het streefdoel: de bevolking duurzame houtskool bezorgen. In 2011 startte het land ook met een nationaal programma om in tien jaar tijd 1 miljoen hectare te herbebossen.
ONTBOSSING: 300.000 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 68%


ZWEDEN
In Zweden is de beboste oppervlakte de laatste jaren stabiel gebleven. Maar dat betekent niet dat er geen vuiltje aan de lucht is... Eén op de tien dieren die in het bos leven, staat er jammer genoeg op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Dit is vooral te wijten aan een bosbeheer dat nog te weinig oog heeft voor de biodiversiteit. Toch is Zweden ook een voorbeeldland, 41% van de beboste oppervlakte heeft een FSC-label van de Forest Stewardship Council.
ONTBOSSING / HERBEBOSSING: 0 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 69%


CHINA
China is een van de zeldzame landen die de oppervlakte van hun wouden zagen toenemen dankzij herbebossingsprogramma's. Het gaat echter vaak om monocultuurplantages: intensieve aanplantingen die kunnen bijdragen tot de bescherming van de natuur en de economische groei, op voorwaarde dat ze goed worden beheerd. Wat spijtig genoeg dikwijls niet het geval is.
HERBEBOSSING: 2,7 miljoen ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 22%

INDONESIË
De tropische Indonesische bossen beslaan maar liefs 98 miljoen hectare, hoofdzakelijk in Nieuw-Guinea. De illegale houtkap, niet duurzame exploitatie en de aanleg van palm-olieplantages zijn de belangrijkste oorzaken van de ontbossing. Het aantal orang-oetans is hierdoor sterk achteruit gegaan: op de eilanden Borneo en Sumatra leven er nog maar 60.000.
ONTBOSSING: 685.000 ha/jaar
BEBOSTE OPPERVLAKTE: 52%


Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met WWF België. www.wwf.be

vrijdag 9 augustus 2013

Een koud koud kunstje

sorbet van aarbei, appel en citroen

Op een stokje, in een beker of in een hoorntje: sorbet is altijd fris. Zelfgemaakte sorbet is niet alleen overheerlijk, je kan ook alle mogelijke combinaties maken die je niet kant-en-klaar kan kopen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Sorbets zijn de voorloper van alle ijsbereidingen. Er zijn tal van omstreden verhalen in omloop over wie ze nu heeft uitgezonden: waren het de Chinezen, de Arabieren of toch de Romeinen? In de eerste eeuw voor Christus werden in China al ijskelders uitgegraven in de bodem. Blokken ijs werden in de winter opgeslagen in holen en bedekt met eikenblad en stro, om in de zomer dranken en spijzen gekoeld te kunnen nuttigen. De Romeinen waren fervente liefhebbers van ijsbereidingen en mengen sneeuw uit de bergen met fruit, hars, rozenwater of honing. De Arabieren namen de geheimen over en verfijnden ze. Het woord sorbet komt trouwens oorspronkelijk van het Arabisch 'sherbet': gekoelde zoete siroop met gehakt ijs. Het woord is via het Turks en het Frans in het Nederlands beland. In Azië gebruikte men in de dertiende eeuw de techniek van het kunstmatig bevriezen door water en salpeper te mengen. Deze methode met bijhorende ijsrecepten is vermoedelijk door Marco Polo naar het westen gebracht. Vanaf de zestiende eeuw is ijs de lekkernij van de Europese adel. Pas vanaf 1850 leerde ook Jan met de pet het kennen, wat vooral te danken is aan de Italiaanse immigranten. De ijsrecepten werden intussen alsmaar rijker, zoeten en vetter. Voor de bereiding van een sorbet wordt in tegenstelling tot roomijs echter niet gebruik gemaakt van melkproducten of eieren. Sorbets zijn dan ook luchtiger en licht verteerbaar. Granita's zijn korreliger dan sorbets omdat het mengsel geschraapt en niet gedraaid wordt. Sherbets, ten slotte, lijken ook op sorbets, maar bevatten zuivel. In de traditionele Franse keuken worden sorbets gebruikt om de mond te verfrissen tussen twee gangen. Ze brengen een verrassende afwisseling in het menu. Sorbet's zijn veelal een tussendoortje of een zalig dessert.

sorbet van limoen

vrijdag 2 augustus 2013

Cocoa Fermentation

Lots of people ask about cocoa bean fermentation, what is it and why is it necessary…. In short, fermentation is a very complex process, involving microbial activity acting on the cocoa pulp, changes in the internal cell structure and chemistry of the bean, and changes in the internal colour of the bean. The temperature and acidity generated in fermentation kills the cocoa bean, and the process is critical for chocolate manufacturers as it generates the precursors for cocoa flavour (when the beans are roasted). Although the chemistry is complex, the process on the farm is very simple, just making a heap of beans and covering with banana leaves.

 
 
 
Cocoa (Cacao) fermentation is critical to develop the precursors for cocoa flavour, brought out when the beans are roasted. During the process, there is lots of microbial activity, the pulp surrounding the beans drains away, acid is generated, the fermentation heap gets warm and the cocoa beans begin to germinate but are stopped by the acidity and heat. Fermented beans are no longer viable as seeds and won’t grow into new cocoa trees, but when they are roasted and processed they form the main flavour component for chocolate. Here’s two ways to ferment beans – in a heap on the ground (usually covered in banana leaves), or in a wooden box. Both work, but give slightly different flavour profiles in the resulting cocoa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 28 juni 2013

Is drinkbaar water een basis recht?

Dit artikel is er eentje die ik zeer zeker wil bloggen en waar ik het eens ben met Koen Laenens.
Verschenen in De Standaard 06/2013 Tessa Vermeiren

Kort geleden was er veel ophef rond een uitspraak van Peter Brabeck, CEO van Nestlé, die zei dat water geen mensenrecht is maar wel een product met een marktwaarde. Koen Laenens, directeur sociaal beleid en voorzitter van de Fondsen Vorming van Essenscia, federatie van de chemische nijverheid en life sciences, is het grondig oneens met Brabeck.

Je kunt nog een stap verder gaan, zegt Koen Laenens, en beweren dat zuivere lucht ook geen basisrecht is. Ik ben het uiteraard oneens met deze uitspraak. Om de eenvoudige reden dat er grondstoffen zijn op deze wereld die geen enkele partij zich kan toe-eigenen. Met de pure natuurlijke rijkdommen die we hebben moet je toch een beetje ordentelijk omgaan. Water is de pijler voor duurzame ontwikkeling. Je kunt toch moeilijk een zo vitaal onderdeel van de natuurlijke rijkdommen in de wereld claimen voor je business. Water moet voor ieder mens beschikbaar zijn op redelijke afstand en tegen een eerlijke prijs.

Niet alleen praten, ook doen.
Vanuit Vormingsfondsen steunt Essenscia, via Ondernemers voor Ondernemers, onder andere waterprojecten van PROTOS in Ecuador. Waar in stedelijke gebieden daar de toegang tot drinkbaar water varieert tussen 64 en 94 procent, schommelt dat in rurale streken tussen de 19,5 en 58 procent. Op een potentieel van 3,2 miljoen hectare landbouwgrond worden slechts 850.000 hectare bevloeid. PROTOS realiseert of herstelt de drinkwaterstructuren en geeft vorming aan plaatselijke verantwoordelijkheden om de duurzaamheid van de bevoorrading te waarborgen.

"Bij het afsluiten van de vorige sector -CAO voor de chemische nijverheid, hebben we een hoofdstuk toegevoegd over de vormingsfondsen van de sector." vertelt Laenens. De sociale partners willen de kaart van de duurzaamheid trekken. Duurzaamheid rond onze producten, onze mensen en de planeet waarop we leven. Het gaat om drie projecten: betere integratie van mensen met een handicap in de sector, toeleiden van jongeren naar de chemische nijverheid en internationale solidariteit bewerkstelligen.
...

Niet alleen doen, ook praten.
De communicatie met de werknemers van de chemische sector omternt de projecten in het Zuiden werd nog niet gerealiseerd. Maar die is wel nodig volgens Laenens. "Het is ook de eerste keer dat we zo'n project ondersteunen als sociale partners, zegt hij. Maar ik ben er van overtuigd dat communicatie belangrijk is. De chemie is veel te lang ten onrechte helemaal op zichzelf gericht geweest. Ze had onvoldoende de reflex om naar buiten te treden.
Dat komt doordat we niet veel consumentenproducten maken, wel de bouwstenen ervoor. Wanneer je mensen wil bewust maken het belang van de chemische nijverheid voor onze levensstandaard dan moet je wel naar buiten treden en tonen dat je je inzet voor duurzaamheid. Wanneer we hier straks met 2 miljard mensen meer rondlopen, zullen we wel grensoverschrijdend moeten denken en werken. Vandaar onze interesse en onze inzet voor problemen rond vorming en rond projecten in het Zuiden. Duurzaamheid wordt meestal belicht vanuit het economische, het groen en sociale perspectief, maar het is de combinatie van die drie die het evenwicht zal bewerkstelligen.

http://www.protos.be/our-programs-nl/ecuador

bis/ GROHE EN PROTOS STEUNEN PROJECT IN ECUADOR

Water is een belangrijke hefboom tot ontwikkeling. Daarom wil GROHE zich engageren tegenover de 900 miljoen mensen in de ontwikkelingslanden die momenteel geen of nauwelijks toegang hebben tot drinkbaar water. Hiervoor werkt GROHE samen met de ontwikkelingsorganisatie PROTOS. PROTOS slaagt erin om samen met de plaatselijke bevolking de leefomstandigheden ernstig te verbeteren door te werken aan een duurzame drinkwatervoorziening en infrastructuurwerken met betrekking tot hun basishygiëne. Het PROTOS-project ‘Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador’ is onder meer mogelijk gemaakt door financiering van GROHE. De leefomstandigheden van achtergestelde groepen in Ecuador verbeterden door een duurzaam en participatief beheer van de watervoorraden en waterdiensten. De bevoorradingsgraad voor drinkwater en basissanitair in drie kantons nam in de voorbije drie jaar met gemiddeld 10 % toe.

Meer dan 70 % van de drinkwatersystemen wordt opgevolgd door een kantonale begeleidingsstructuur met deelname van gemeenten en watercomités. Door de toegang tot zuiver water en basissanitair verminderden de watergebonden ziekten met ongeveer 70 %. Uiteindelijk beoogt het project een verhoogde toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 12.500 personen door de realisatie van drinkwatersystemen, installatie van sanitair in scholen en gezondheidscentra, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties.

zondag 2 juni 2013

Mott Green, Owner Of Grenada's Chocolate Factory Electrocuted


Mott Green, owner and founder of the Grenada Chocolate Factory lost his life tragically today.

Police say Green died as a result of an electric shock.

The incident occurred on Belmont Estate, St. Patrick, where Green has a Storehouse.

It was reported that Green was at the time repairing a piece of equipment when he was shocked.
maandag 20 mei 2013

Affogato (dessert)Serves 4


Ingredients:

1 cup of Hot Prepared Espresso

(if you don’t have espresso just make 1 cup of very strong coffee)

4 Scoops of Chocolate, Vanilla or Coffee Ice Cream

Granulated Sugar (to taste, to sweeten espresso or regular coffee)

What to do

1. Take ice cream out of the freezer to let soften just a little wile you prepare your coffee.


2. Prepare your espresso or regular coffee , sweeten it to taste and set aside wile you scoop the ice cream .


3. Place 1 scoop of ice cream into each serving cup and pour over ¼ cup of espresso (or regular coffee) over each serving of ice cream, and eat immediately .

Geen melk

Veel mensen denken dat ze een voedselallergie hebben, terwijl dat niet het geval is. Er is vaak alleen sprake van voedselintolerantie. Dat het voor een ander voor het ander wordt aangezien, is niet zo gek, de verschijnselen lijken erg op elkaar.
Wat is het verschil? Een intolerantie heeft niets met je immuunsysteem te maken. Neem bijvoorbeeld de intolerantie voor lactose. Dat is een suiker die in melk en melkproducten voorkomt. Om die te kunnen verteren, heb je het enzym lactase nodig. Dat splitst lactose in ons darmkanaal in twee kleinere suikers die in het bloed worden opgenomen. Mensen met lactoseintolerantie missen dit enzym of ze maken er te weinig gebruik van.
Lactose kan dan niet gesplitst worden, en dus ook niet in je bloed worden opgenomen, zodat het in je darmen blijft. Daar  is het een prooi voor bacteriën, die het vergisten. En dat zorgt voor overlast van gassen, buikpijn en darmkrampen.

cocoa CONNECT

I would like to share this website http://www.cocoaconnect.org/

To share, meet and learn for sustainable cocoa.

COCOA CONNECT FOCUSES PRIMARILY ON KNOWLEDGE DOMAINS WHERE PEOPLE, RELATIONS AND POLICIES ARE CENTRAL. IF YOU ARE INTERESTED IN CONNECTING TO INSTITUTES AND PLATFORMS THAT HAVE EXPERTISE IN THE MORE TECHNICAL DOMAIN OF SUSTAINABLE COCOA WE CONNECT YOU TO CROPS & SOIL.
dinsdag 7 mei 2013

Workshop voor bruid in spe...

Beste meneer Vercruysse,

ik wil u nog eens bedanken voor zaterdag. Iedereen heeft er enorm van genoten, voornamelijk de bruid in spe. De gebakjes waren heerlijk. Heel vriendelijk dat u ook de receptjes wil doorsturen, iedereen zal ze ongetwijfeld proberen namaken.
De workshop is zeker een aanrader en voor herhaling vatbaar! Als we zin hebben in chocolade of pareltjes van gebakjes dan komen we zeker langs!

Vriendelijke groeten,
ElodieRECEPTUUR:
CP chocolat:
1 liter melk
200 g room
180 g dooiers
150 g suiker
60 g zetmeel
400 g chocolade Maraïbo Intenso 66% Felchlin
100 g boter

CP vanille:
1 liter melk
1 vanillestok
250 g dooiers
200 g rietssuiker
50 g bloem
50 g maïzena

Soezenbeslag:
250 g water
250 g melk
300 g bloem
10 g zout
10 g suiker
500 g eieren

Citroencème:
250 g bloemsuiker
250 g boter
3 citroenraspen
3 citroensappen
7 dooiers
1 eiBio en Fair Trade: een goed huwelijk

Duurzaam? Biologisch? Fair trade? als consument is het soms moeilijk om door de bomen nog het bos te zien. Nochtans is het eenvoudig: bio en fair trade zijn gewoon een perfecte match. Samen dragen ze bij tot een betere wereld.
Zowel bio als fair trade zijn labels die streven naar een duurzame omgang met de mens, dier en planeet. De criteria voor beide labels vullen elkaar ook aan. Biologische producten met het Belgische-label staan bijvoorbeeld niet alleen voor biologische teelt, maar ook voor een correcte prijs voor de Belgische boeren.

Het fairtradelabel staat dan weer specifiek voor producten van producenten uit het Zuiden. Want fair trade is in oorsprong, en tot op vandaag, een manier van armoedebestrijding. Alle producten in de wereldwinkel zijn producten van eerlijke handel. Zo biedt Oxfam-Wereldwinkels consumenten een concreet alternatief voor producten die een onrechtvaardig handelssysteem, en dus armoede, in stand houden.

Omgekeerd zijn fairtradeproducten ook vaak biologisch. De producentengroepen uit het Zuiden waarmee Oxfam-Wereldwinkels samenwerkt, leveren heel wat inspanningen om aan de strenge criteria van de biologische landbouw te voldoen. Want ook in het Zuiden is biologisch beter voor mens en milieu. De fairtradepremie die ze krijgen van Oxfam-Wereldwinkels, helpt producenten om biologische teelt mogelijk te maken. In de wereldwinkel vind je dan ook een heleboel biologische voedingsproducten. Dankzij de groen bol op de verpakking, herken je ze van ver. 40 procent van de producten in de wereldwinkels is al biologisch gecertificeerd. Maar ook bij de producten zonder biolabel kan je gerust zijn dat ze met respect voor het milieu zijn gemaakt. Goed voor de producent en consument!

Ontdek het bio-assortiment van Oxfam-Wereldwinkels op www.oxfamwereldwinkels.be/bioproducten.


dinsdag 26 maart 2013

Creativity has...


Creativity has nothing to do with any activity in particular — with painting, poetry, dancing, singing. It has nothing to do with anything in particular. Anything can be creative — you bring that quality to the activity. Activity itself is neither creative nor uncreative. You can paint in an uncreative way. You can sing in an uncreative way. You can clean the floor in a creative way. You can cook in a creative way. Creativity is the quality that you bring to the activity you are doing. It is an attitude, an inner approach — how you look at things.


dinsdag 5 maart 2013

Chocolate is of course made from cocoa...Chocolate is of course made from cocoa, and cocoa is a natural fruit grown on the theobroma cacao tree. As a natural fruit, cocoa possesses over 500 different flavour variations influenced by many things including:
-     Climatic conditions
-     Plantation management
-     Watering cycles
-     Fertilisation
-     Soil type

The final chocolate flavour is also influenced by many other factors including:
-     Handling times
-     Fermentation techniques, timing and cultures
-     Drying times and climatic conditions
-     Roasting technique, temperature and duration


Since Daintree Estates started, they have always planned to exhibit the natural seasonal variations of cocoa through our chocolate. If you tasted the Dark 70% Australian Origin chocolate last year, then you’re in for a treat, because the latest batch uses a blend of 2012 Early Harvest cocoa beans from 4 of our Daintree region Cocoa Estates. That means that with the same cocoa content and recipe, the flavour is slightly different. One chocolate tasting professional told us they noticed ‘a lingering undercurrent of blueberries in the finish at the back of the palate’.

Once you’ve tasted it, we’d love to hear how you describe it.
woensdag 20 februari 2013

Chocolate Selection March - April

Available already the New Chocolates Selection for March and April.

The dark chocolates are enrobed in Felchlin:
Grand Cru couverture from the „Grenada Selection“ noble cacao originating in Grenada
The sensory experience of Grenada 65% opens with a full-bodied, intensive cacao flavour. The traditional gentle processing method reveals a compelling fruit bouquet with the diversity of forest berries and the natural freshness of orange. The prolonged finish is accompanied by a balanced dried pear note complimented through a hint of spicy nutmeg.


The milk chocolates are enrobed with the Bolivian 38% of Felchlin:
Cru Sauvage couverture made of wild, noble cacao from the province of Beni, Bolvia
The sensory experience of this unique milk couverture opens with a mild cacao note. The following milk caramel taste is accented through the slightly sweet taste of marzipan. The traditional gentle manufacturing process (48 hours conching) brings out the pleasant malty spruce honey flavour which then finishes on a prolonged slightly spicy vanilla note.

chocolates in action, this is heaven on earth for me
Daintree Estates 45% milk ganache
Milk & dark almond&fleur de sel and speculaas praliné
Praliné crunchy almonds
Praliné crunchy almonds & pistachio
Felchlin Maracaïbo intenso 66% & fresh ginger
Felchlin Crudo 70%
Adi Chocolate Fiji 70%
Original Beans Cru Virunga 70%
Askinosie San Jose Del Tambo Ecuador 70%
Madre Chocolate Hawai passion


Pacari Ecuador 70%
Danta milk Finca Los Ujuxtes Guatemala

Felchlin Maracaïbo intenso 66%
Marou single origin Ben Tre 78%
The Grenada Chocolate Company 60%
El Ceibo Bolivia 60% Coffee
Akesson's Madagascar 75% Voatsiperifery pepper

www.patisserievercruysse.be