zaterdag 18 oktober 2014

MAYTA: genuine chocolate from Ecuador, finally in Belgium, Kortrijk.

From Ecuador´s ancient past, Mayta Chocolate brings you the brilliant flavors of Ecuador’s finest heritage cacao – made at the source, from the source. Journey and discover the lost treasure of Ecuador´s Arriba Nacional cacao. Single origin, pure Nacional beans, the finest ingredients, and delicate and careful processing.

Chocolate Tasting Mayta

Every Mayta Chocolate is a treasure brought to you from Ecuador’s pre-Columbian past.

Our bars are 100% made in Ecuador, and contain only pure Arriba Nacional beans and pure cane sugar, reflecting the true flavor of Ecuador’s premium cacao.

Our gourmet chocolate is produced under strict quality control in a certified organic facility, adding value in country to this exceptional chocolate.

Sourced directly from Ecuador’s finest cacao producers, our Nacional cacao is delicately processed in-country, coaxing out the true flavor of chocolate. Carefully combined with pure cane sugar and unadulterated with additives, the genuine flavor of each region shines distinctively in each of our single origin bars. Mayta chooses exclusive beans from Ecuador’s best cooperatives, carefully ferments and roasts them, then delicately processes the beans to create one of the world’s finest chocolate
Presentation in our shop at Kortrijk

Puerto Quito – Smooth and subtle, this 55% bar has hints of cinnamon and caramel, and soft, lingering chocolate flavors.


Puerto Quito 55% bar with Pink Salt.


Amazon - 65% bar, made with beans from the Amazon, has notes of the perfectly fermented fruit that is cacao, earthy undertones, and a deep yet subtle chocolate flavor. For those looking for something more on the dark side, but not too intense, you’ll find the perfect balance in our 65% Amazon bar.

The71% Esmeraldas bar is produced with beans from remote areas in Ecuador’s northern province. This bar bursts with deep, rich, and solid chocolate flavor. Surprisingly, this dark bar has no bitterness, making it approachable even for those who traditionally shy away from dark chocolate.
Esmeraldas 71% bar with crystallized Ginger.

Pichincha/Puerto Quito – Descending from Ecuador’s highlands, beans sourced from Puerto Quito reflect Ecuador’s volcanic past. Growing near the cloud forests in Ecuador’s tropical wetlands, these beans are harvested by small farmers, in groves supporting coffee, citrus, banana, and other tropical delicacies.

Amazon/ Napo - Straight from the origin of cacao’s distant past, our Amazon beans come from a special cooperative of growers in Ecuador’s Tena region. Harvested carefully by hand from farms around the Napo river, our Amazon chocolate is as pure as it comes.

Esmeraldas – Esmeraldas’ region beans come from one of the most remote parts of Ecuador. From deep within the interior of Ecuador’s coastal plains, Esmeraldas’ beans are rich, fruity, and lively, reflecting the culture and heritage of the zone.

http://www.maytachocolate.com/

woensdag 8 oktober 2014

Boer krijgt alleen eerlijke prijs als klant gedrag wijzigt.

artikel uit De Standaard 03/10/2014 redactie Inge Ghijs
Fairtrade roept supermarkten en overheid op.


De Belgische varkensboeren willen in december geen varkensvlees meer leveren, want ze moeten zo sterk met verlies werken dat ze er nog liever mee stoppen. En de cacaoboer in het zuiden, gemiddeld 59 jaar, vindt geen opvolger. Zijn kinderen trekken liever naar de stad, want de prijs voor de cacao ligt zo laag dat menswaardig leven er niet in zit.
"Straks hebben we hier geen chocolade meer", zegt Harriet Lamb, ceo van Fairtrade International. "Dan zullen we misschien eindelijk bereid zijn om een behoorlijke prijs aan de boeren te betalen."
Fairtrade Belgium (nieuwe naam voor Max Havelaar) bestaat 25 jaar maar dat betekent niet dat de situatie van de boeren er op dit ogenblik is op vooruit gegaan, integendeel. Voor acht op de tien Belgische consumenten is er maar één doorslaggevende factor in de supermarkt: de prijs.
Dat blijkt uit een enquête van Fairtrade vorige maand bij duizend Belgen. Nochtans vindt de Belgische consument van zichzelf dat hij erg bewust koopt, en zeven op de tien vinden duurzaamheid -eerlijke prijs voor de boer, milieuvriendelijke productie - heel belangrijk. Maar hij legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de overheid, de supermarkten en de voedingsindustrie.
Fairtrade organiseerde daarom 'keukentafelgesprekken' met boeren, producenten en de distributiesector. Conclusie: "Iedereen vindt dat gedragsverandering mogelijk is, maar dat ze het niet alleen kunnen realiseren", zegt Lily Deforce, ceo van Fairtrade Belgium.
'Boeren moeten zich beter organiseren. De overheid kan met allerlei stimuli wel degelijk een gedragsverandering teweegbrengen. Kijk maar naar het rookverbod of naar de vet- en suikertaks in Finland. Consumentenorganisaties mogen niet alleen op de prijs focussen.' En de supermarkten?
'Zij zeggen dat ze zelf slachtoffer zijn van de grote prijzenslag.'

voorbeeld van hoe het wel kan zonder de kop in het zand te steken

Reclamebudget
Maar één van de grootste supermarktketens van Groot-Brittannië Sainsbury, bewijst dat ze toch op eigen kracht iets kunnen veranderen. 'Sinds 2007 verkopen zij alleen nog maar Fairtrade-bananen', legt Harriet Lamb uit. 'Voor de consument veranderde er niets, want het prijsverschil met de andere bananen werd door de supermarktketen zelf bijgepast. Supermarkten hebben een budget voor reclame, het bedrag dat ze uit eigen zak voor de Fairtrade-bananen betaalden, kun je ook zien als een soort promotie. Het imago van de supermarktketen ging er zo op vooruit dat enkele andere ketens volgden. Bovendien daalt de meerprijs naarmate je grote hoeveelheden verkoopt. Dankzij Fairtrade-premies voor de arbeiders en telers konden huizen en scholen worden gebouwd. En zijn de kinderen van de bananenboeren opnieuw geïnteresseerd in het boeren'.
Wat Sainsbury met de bananen deed, deed het trouwens ook voor de koffie, thee en chocolade.