Aan de bron van een creatie. At the source of a creation.


Aan de bron van onze creaties... staan een smaak, een gebied, een verscheidenheid aan cacao, een plantage, mensen... dit alles. In een tijd waarin onze consumenten meer en meer nadenken over en aandacht besteden aan de herkomst en de kwaliteit, willen wij graag teruggaan naar de origine van de fijne cacao die wij met passie verwerken om u een reeks van unieke smaken aan te bieden.


To the source of our creations ... are a taste, an area, a variety of cocoa, a plantation, people ... all this. At a time when more and more our consumers think about and pay attention to the origin and quality, we want to go back to the origin of the fine cacao which we process with passion to offer you a series of unique tastes.

De legende van de kolibrie:
De legende vertel dat er op een dag een enorme bosbrand was. Alle doodsbange en verbijsterde dieren keken machteloos naar de catastrofe. Alleen de kolibrie kwam in actie en ging steeds een paar druppels water halen om deze vanuit zijn bek op het vuur te gooien. Op een gegeven moment zei het gordeldier, geïrriteerd door wat de kolibrie deed: "Kolibrie! Je bent toch niet gek! Denk je dat je met die waterdruppels het vuur kunt doven?!" 
Waarop de kolibrie hem antwoordt: "Ik weet het, maar ik doe gewoon mijn deel".
Indiaanse legende van de kolibrie.

The legend of the Hummingbird:
The legend tell that one day there was a huge forest fire. All looked terrified and bewildered animals to powerless catastrophe. Hummingbird only came into action and always went to fetch a few drops of water from its mouth on the fire. At one point said the Armadillo, irritated by what the Hummingbird did: "Hummingbird! You're not crazy! Do you think you can extinguish the fire with water droplets that?! "
Running the Hummingbird him replied: "I know, but I just do my part".
Indian legend of the HummingbirdPopulaire posts